Miesięczne archiwum: sierpień 2017

30

sie

Na dobrze wykonanych fundamentach można było wreszcie wybudować ściany budynku inwentarskiego.